Am citit recent pe un site informatii interesante despre aromani. Mi s-a parut suficient de interesant incat sa va spun si voua ce am citit:

Limba aromână – Dezbatere
Potrivit unor lingviști, limba aromână sau macedoromână, vorbită de aromâni, este o limbă din grupul limbilor romanice, subgrupul limbilor romanice de est, alături de limbile română (dialectul dacoromân), meglenoromână și istroromână. Alți lingviști o consideră dialect al limbii române, împreună cu dialectele dacoromân, meglenoromân și istroromân. Controversa continuă în prezent printre intelectualii aromâni. Matilda Caragiu Marioțeanu, academician de origine aromână, împărtășea opiniile generale potrivit cărora aromâna a provenit din protoromână (limba română comună).
Teza privind aromâna ca limbă de sine stătătoare și nu dialect al limbii române este recentă și a început să fie cunoscută abia după 1990, într-un context politic al revigorării identităților etnice regionale în Balcani, fiind încurajată tacit de Grecia[necesită citare], care tradițional a căutat să descurajeze identificarea aromânilor și a limbii acestora cu România, respectiv limba română.
Denumirea limbii aromâne nu este unitară la toți vorbitorii ei. În funcție de graiurile regionale, aromânii vorbesc limba armâneascã, armâneșce, armâneaști, rămănește (fărșeroții) sau vlăheaște (cei din Olimp).
Variantele regionale ale limbii aromânesunt numite dialecte de cei care o consideră limbă aparte și graiuri de cei care o consideră dialect al limbii române. Aceste variante sunt numeroase și se întrepătrund, iar clasificarea le este controversată. Clasificarea propusă de Theodor Capidan și Tache Papahagi distinge:
grupul de dialecte (sau graiuri) din nord: fărșerot, vorbit de o populație de aromâni numită fărșeroți, în regiunea orașului Frasheri din Albaniamoscopolean, în regiunea orașului Moscopole din Albaniamuzăchear, în Muzachia, regiune din sudul Albanieigopeșean-muloviștean, în localitățile Gopeș și Muloviște din Republica Macedoniadialectul (sau graiul) din Beala (Republica Macedonia)grămostean, în munții Grammos din Greciagrupul de dialecte (sau graiuri) din sud: pindean, în munții Pind, din Greciaolimpiot, în munții Olimp, din GreciaÎntre unele variante regionale înțelegerea este mai dificilă decât între altele. Astfel sunt dialectele (sau graiurile) fărșerot, grămoștean și pindean.
Limba aromână

Limba aromână – Dezbatere

Related Posts:

  • No Related Posts