Acte necesare pentru transcriere:
Transcriere certificat nastere titular:
– certificatul de nastere in original si 2 copii;
– 2 copii certificatul de casatorie, daca este cazul;
– 2 copii certificatul de cetatenie;
– 2 copii buletin moldovenesc;
– 2 copii pasaport moldovenesc;
– procura.
Transcriere certificat casatorie:
– certificatul de casatorie in original si 2 copii;
– 2 copii certificat de cetatenie al sotului care solicita transcrierea (in principiu, acesta are si cetatenia romana, oricum);
– cate 2 copii certificatele de nastere ale ambilor soti;
– cate 2 copii buletin moldovenesc, din parea ambilor soti;
– cate 2 copii pasaport moldovenesc, din partea ambilor soti;
– procura din partea unuia dintre soti, acela care solicita transcrierea.
Aplicarea mentiunii de divort:

– certificatul de divort in original si 2 copii;
– extrasul dupa actul casatorie in original si 2 copii;
– traducere legalizata a certificatului de divort, daca e cazul, in original si 2 copii;
– 2 copii certificatul de nastere al sotului care solicita aplicarea mentiunii de divort;
– 2 copii certificatul de cetatenie;
– 2 copii buletin moldovenesc;
– 2 copii pasaport moldovenesc;
– procura (in procura sa se contina textul:in vederea aplicarii mentiuni de divort si casatorie).

Transcriere certificat nastere copil:
– certificatul de nastere in original si 2 copii;
– 2 copii certificatul de cetatenie al parintelui care solicita transcrierea;
– 2 copii certificat de casatorie a parintilor;
– 2 copii buletin moldovenesc din partea ambilor parinti;
– 2 copii certificat de nastere din partea ambilor parinti;
– 2 copii pasaport moldovenesc din partea ambilor parinti;
– procura din partea parintelui care solicita transcrierea;
– declaratie din partea celuilalt parinte (nu cel care solicita transcrierea) ca e de acord cu transcrierea certificatului de nastere a minorului la Registrul de Stare Civila, Primaria Bucuresti sector 1 cu domiciliu in …;
– consimtamantul minorilor de peste 14 ani pentru transcriere certificatului de nastere dat prin declaratie autentificata la notar in prezenta unui parinte (unde este cazul);

– copie dupa buletinul de identitate minorului de peste 14 ani

Related Posts:

  • No Related Posts