ORDIN nr. 1.743 din 29 septembrie 2010
Lista revizuitã a statelor pentru ai cãror cetãţeni este necesarã îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtã şedere pentru a intra pe teritoriul României

State
Republica Islamicã Afganistan
Republica Algerianã Democraticã şi Popularã
Republica Popularã Bangladesh
Republica Popularã Chinezã
Republica Ciad Republica Democratã Congo
Republica Popularã Democratã Coreeanã
Republica Arabã Egipt
Republica India
Republica Indonezia
Regatul Haşemit al Iordaniei
Republica Islamicã Iran
Republica Irak
Republica Libanezã
Marea Jamahirie Arabã Libianã Popularã Socialistã
Republica Mali
Regatul Maroc
Republica Islamicã Mauritania
Republica Federalã Nigeria
Republica Islamicã Pakistan
Republica Arabã Sirianã
Somalia
Republica Democraticã Socialistã Sri Lanka
Republica Sudan
Republica Tunisianã
Republica Uzbekistan
Republica Yemen

Entitãţi şi autoritãţi teritoriale care nu sunt recunoscute ca state de cel puţin un stat membru

Autoritatea Palestinia

Related Posts:

  • No Related Posts